Reflector kind

JE KUNT VEEL LEREN VAN EEN REFLECTOR-KIND, HIJ HOUDT JE EEN SPIEGEL VOOR

REFLECTOR
(1%  van de mensen)

 

Maar één op de honderd kinderen is een Reflector. Dit type mens heeft geen enkel centrum ingekleurd en staat daarom volledig open voor zijn omgeving, die dus heel bepalend en belangrijk is in het leven van de Reflector. Als iedereen vrolijk is, is dit kind het zonnetje in huis. Als de mensen om hem heen verdrietig zijn, voelt het zich ook bedroefd. Aan een Reflector-kind kun je precies zien hoe de vlag erbij hangt, want het is een spiegel voor zijn omgeving en een thermometer voor de sfeer.  Dit kind beweegt van nature mee in de groepsdynamiek. Het wil zo ‘normaal’ mogelijk zijn en gewoon opgaan in het geheel.

 

Een reflector kind is vaak een denkertje. Hem opjagen werkt absoluut niet, hij heeft veel tijd nodig om tot eigen beslissingen en meningen te komen. Human Design noemt deze Kinderen ‘maankinderen’, omdat ze het best een maancyclus lang kunnen peinzen en overwegen voordat ze weten wat voor hen goed voelt. Dan kunnen ze ook ineens verrassend uit de hoek komen.

Maak je niet te snel zorgen over de ontwikkeling van een Reflector-kind, alles komt op z’n eigen tijd.

 

INZICHT

Een Reflector-kind heeft veel baat bij rust en harmonie, omdat het dan ook eerder harmonie  in zichzelf zal ervaren. Stel je kind gerust als je merkt dat het emoties uit de omgeving in  zich opneemt en benadruk  dat deze gevoelens niet van  hem zijn, maar bijvoorbeeld van jou: ‘Ik ben nu een beetje verdrietig, maar het is mijn verdriet en het gaat ook weer voorbij. Jij hoeft je niet verdrietig te voelen, laat het maar bij mij.’

 

Het heeft  weinig zin om je emoties te  onderdrukken, aangezien je  kind zo gevoelig is dat hij ze evengoed wel oppikt. het mag duidelijk zijn dat deze kinderen voor ouders best confronterend kunnen zijn - er wordt je steeds een spiegel voorgehouden.  Maar ze bieden je ook een  enorme kans om te groeien.

 

Reflector-kinderen spiegelen emoties overigens niet altijd direct: ze kunnen ze ook absorberen. Je kind lijkt dan redelijk onaangedaan door vrolijke drukte op een feestje of ruzie met zijn broer, maar kan later ineens  ‘exploderen’ als de energie een weg naar buiten zoekt.

 

Je kunt  je kind helpen door het regelmatig de kans te geven stoom af te blazen en los te laten. Bied bijvoorbeeld ruimte voor een  gesprek door samen een blokje om te gaan. Sowieso is het gebaat bij het rustig afronden van  de dag.

 

Tot slot: verwacht niet snel een reactie op een vraag of voorstel. Zoals geschreven hebben deze kinderen veel tijd nodig om tot een beslissing te komen. Probeer dit te respecteren, hoe onhandig  misschien ook. Wat ze kan helpen is praten met anderen, om zo verschillende meningen te horen. Maar hierna is het belangrijk  dat ze terugkeren naar zichzelf  en zelf tot een standpunt komen. Deze aanpak zal uiteindelijk  grote wijsheid opleveren.

Bron: Happi Kidz